Nova, 110. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak,  07.06.2019.godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 15 tačaka.

Posle usvajanja zapisnika sa 108.i 109. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici će prvo razmatrati i utvrđivati Predlog Izveštaja o radu Opštinskog veća opštine Plandište za 2018.godinu,a nakon toga i Utrvrđivanje Predlog Odluke o izmenama idopunama Odluke o budžetu opštine Plandnište (drugi dopunski budžet). Nakon toga većnici će razmatrati Izveštaje o radu i Izveštaje o finansijskom poslovanju za 2018.godinu, prvo Izveštaj Istorijskog arhiva Bela crkva, pa Izveštaj Narodne bilioteke Plandište, Izveštaj Kulturno obrazovnog centra Plandište za period od 01.01.2018. do 31.12.2018.godine. Na dnevnom redu 110.sednice Opštinskog veća opštine Plandište je i Razmatranje Izvršenja plana rada Doma zdravlja „1.oktobar“ Plandište za period 01.01.2018. -31.12.2018.i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Izvršenje plana rada Doma zdravlja za isti period, Slede, Razmatranje Izveštaja o radu Centra a socijalni rad Plandište za 2018.godinu i Finansijskog izveštaja za finansiranje iz opštinskog budžeta za 2018.godinu i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Plandište i Finansijskog izveštaja za finansiranje iz opštinskog budžeta za 2018.godinu,  Razmatranje Izveštaja i Finansijskog izveštaja Crvenog krsta Plandište za 2018.godinu i utvrđivanje PREDLOGA Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Crvenog krsta za 2018.godinu kao i Razmatranje Finansijskog izveštaja Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište od 01.januara do 31.decembra 2018.godine i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište od 01.januara do 31.decembra 2018.godine.

Na dnevnom redu predstojeće sednice su i :Predlog Rešenja o poveravanju realizacije projekt Sanacija čvorišta na vodovodnoj mreži u Plandištu (Faza II) Javnom preduzeću „polet“ Plandište, Predlog Pravilnika o izmeni Pravilnika o dodlei jednokratne pomoći u naturi u opštini Plandište i Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju komisije za dodelu jednokratne pomoći u  naturi u opštini Plandište.

            Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.