Nova, 111. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak,  14.06.2019.godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 7 tačaka.

Posle usvajanja zapisnika sa 110. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici će prvo razmatrati i utvrđivati Predlog Odluke o Završnom računu budžeta opštine Plandište za 2018.godinu a nakon toga i Predlog Odluke o otvarivanju prava na roditeljski dodatak nezaposlenim porodiljama. Većnici će utvrđivati i Predlog Odluke o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata i Predlog Odluke o postupku predlaganjakandidata za članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća čiji je osnivač opština Plandište.

Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.