Nova, 129. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za ponedeljak,  18.11.2019. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 7 tačaka.

Posle usvajanja zapisnika sa 125, 126, 127 i 128. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici će prvo razmatrati i utvrđivati Predlog Zaključka o organizovanju javne rasprave o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu sa Predlogom Programa javne rasprave, a nakon toga Predlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Plandište i Predlog Odluke o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i poverenika i zamenika poverenika na teritoriji opštine Plandište. Sledi  utvrđivanje Predloga Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije opštine Plandište i kao pretposlednja tačka, Predlog Rešenja o odobravanju i finansiranju posebnih programa u oblasti sporta za 2019. godinu.

Poslednja tačka su tekuća pitanja.