Nova, 25. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za četvrtak, 20.12.2018. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 34 tačake.

Odbornici će prvo razmatari Predlog Statuta opštine Plandište a nakon toga i Predlog Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu. Odbornici će razmatrati i Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama, Predlog Odluke o izmeni Odluke o zaštiti Spomenika prirode „Park dvorca Jagodić, Predlog Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim opštine Plandište učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja i Predlog Odluke o proširenim pravima finansijske podrške porodici sa decom. Nakon toga, odbornici će razmatrati Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Aneks ugovora o javno – privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja u opštini Plandište i davanju ovlašćenja predsedniku opštine Plandište za potpisivanje Aneksa ugovora o javno – privatnom partnerstvu, Predlog Rešenja o obrazovanju Lokalnog antikorupcijskog saveta za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Plandište i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište. Odbornici će na predstojećoj sednici SO Plandište razmatrati programe rada i finsijske planove ustanova čiji je osnivač Opština, odnosno Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište, Istorijskog arhiva Bela Crkva, Narodne biblioteke Plandište, Narodne biblioteke Plandište, Doma zdravlja „1. Oktobar“ Plandište i Centra za socijalni rad Plandište za 2019. godinu. Takođe, u sazivu sednice je i razmatranje Osnova programskih aktivnosti i Finansijskog plana Crvenog krsta Plandište za 2019. godinu sa Kalendarom aktivnosti i razmatranje Programa poslovanja JP „Polet“ Plandište za 2019. godinu. Na dnevnom redu 25. sednice SO Plandište je i razmatrće se i Finansijski planovi sve tri osnovne škole i Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“za 2019. godinu. Nakon toga će se razmatrati planovi rada i finansijski planovi mesnih zajednica, Banatski Sokolac, Barice, Velika Greda, Veliki Gaj, Dužine, Jermenovci, Kupinik, Margita, Markovićevo, Miletićevo, MZ Plandište, Stari Lec i Hajdučica.

Poslednja tačka su Odbornička pitanja.