НАЈАВА 27. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Двадесет седма седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за четвртак, 17.06.2021. године. За дневни ред предстојеће седнице предложене су 33 тачке.

Већници ће на овој седници утврђивати предлоге: Одлуке о завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2020. годину, Одлуке о правим изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2021. годину (Први ребаланс), Одлуке о ослобађању од обавезе плаћања накнаде за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште, Одлуке о условима и мерама за уклањање објеката, Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Локалног савета за запошљавање, Правилника о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у општини Пландиште у 2021. години и Решења о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације.

Након тога ће се разматрати Извештаји о раду и финансијком пословању за 2020. годину и утврђивти предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању Историјског архива Бела Црква, Народне библиотеке Пландиште, Културно-образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, Дома здравља „1.октобар“ Пландиште, Центра за социјални рад Пландиште и Црвеног крста Пландиште. За Предшколску установу „Срећно детињство“ Пландиште и ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда и ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, већници ће разматрати Финансијски извештај а након тога ће утврђивати предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за период 01. јануар – 31. децембар 2020. годину.

Затим ће се утврђивати предлози Решања о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај МЗ Банатски Соколац, МЗ Барице, МЗ Велика Греда, МЗ Велики Гај, МЗ Дужине, МЗ Јерменовци, МЗ Купиник, МЗ Маргита, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица за 2020. годину.

На дневном реду предстојеће седнице Општинског већа наћи ће се и предлог Решења о одређивању годишњег одмора за 2020. годину начелнику Општинске управе општине управе.

Претпследња и последња тачка су, захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица и текућа питања.

Scroll to Top