Nova, 28. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za petak, 21. 06.2019. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 13 tačaka. Odbornici će prvo razmatari Predlog Odluke o Završnom računu budžeta opštine Plandište za 2018. godinu. Nakon toga sledi Predlog Odluke o ostvarivanju prava na roditeljski dodatak nezaposlenim porodiljama, Predlog Odluke o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata i Predlog Odluke o postupku predlaganja kandidata za članove Nadzornog odbora javnog preduzeća čiji je osnivač opština Plandište. Na dnevnom redu predstojeće sednice SO Plandište je i razmatranje Izveštja o radu i finasijskom poslovanju ustanova čiji je osnivač opština Plandište. Prvi je Izveštaj o radu Opštinskog veća opštine Plandište za 2018. godinu, slade Izveštaji Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2018. godinu, Narodne biblioteke Plandište, Kulturno obrzovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište, Doma zdravlja „1. Oktobar“ Plandište, Centra za socijalni rad, Crvenog krsta Plandište i Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište, sve za period 01.01. 2018. do 31.12.2018.

Poslednja tačka su Odbornička pitanja.