Nova, 32. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za utorak, 01.10.2019. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 15 tačaka. Odbornici će prvo razmatrati Predlog Predlog Rešenja o prestanku mandata odbornika u Skupštini opštine Plandište a nakon toga slede Predlog Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini opštine Plandište, izbor člana Opštinskog veća opštine Plandište, Davanje Mišljenja na primedbe Predsednika opštine Plandište na čl. 4. Nacrta zakona o izmenama i dopuna Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije dostavljene Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Odbornice će na 32.sednici SO Plandište  razmatrati Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2019. godinu za period januar-jun 2019. godine, predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu (treći dopunski budžet) kao i Predlog Odluke o izmeni Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište, Predlog Odluke  o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Plandište. Na dnevnom redu su i Predlog Odluke  o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Plandište, razmatranje Izveštaja o poslovanju sa Izveštajem za utrošena sredstva iz budžeta opštine Plandište i Finansijskog izveštaja JP „Polet“ Plandište za 2018.godinu, razmatranje Izveštaja o radu  Predškolske ustanove  „Srećno detinjstvo“ Plandište za školsku 2018/2019 godinu, razmatranje Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za školsku 2019/2020 godinu, Predlog Rešenja o razrešenju predsednika Komisije za predstavke i žalbe i Predlog Rešenja o izboru predsednice Komisije za predstavke i žalbe.

Poslednja tačka su Odbornička pitanja.