Četvrta sednica Skupštine opštine Plandište u novom sazivu zakazana je za petak, 16.10.2020. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 17 tačaka.

Odbornici će prvo razmatrati Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu (Treći dopunski budžet) a nakon toga predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Prostornog plana opštine Plandište i predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Plandište. Slede, predlog Odluke o izmeni Odluke o određivanju lokalcije za odlaganje inertnog otpada, predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadaratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021 .godinu na teritoriji opštine Plandište. Odbornici će razmatrati predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Plandište, predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u držvnoj svojini, Izveštaj o radu Predškolske ustanove i Godišnji plan rada „Srećno detinjstvo“ Plandište za radu 2019/2020. godinu.

Nakon toga slede razrešenja i imenovanja, direktora Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište, Opštinske izborne komisije Opštine Plandište u stalnom sastavu, člana Saveta za međunacionalne odnose opštine Plandište i dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Sterija Popović“ Velika Greda.