PREDLOG DRUGOG REBALANASA BUDŽETA

Četrdeset treća sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 17.09.2021. godine.

Na dnevnom redu predstojeće sednice je 6 tačaka. Članovi Veća će prvo utvrđivati predlog Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštiine Plandište za 2021. godinu (Drugi rebalans), a nakon toga će se razmatrati Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Plandište za period januar-jun 2021. godine a nakon toga i predlog Zaključka o usvajanju sedme izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2021. godinu.

Većnici će nakon toga razmatrati Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za radnu 2020-2021. godinu a zatim i Godišnji plan rada za isti period.

Poslednja tačka su tekuća pitanja.