НАЈАВА 5. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ – НОВА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Пета седница Скупштине општине Пландиште у новом сазиву заказана је за петак, 18.12.2020. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 46 тачака. Седница ће се одржати у ДАК-у, у Свечаној сали Културно-образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште у 10,00 сати.

Одборници ће прво разматрати Предлог Одлуке о буџету општине Пландиште за 2021. годину а након тога Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за период јанар-септембар 2020. године. Следе предлог Одлуке о искњижавању података нефинансијске имовине, о организацији Општинске управе Општине Пландиште, о локлалним комуналним таксма, о боравишној такси, о усвајању Стратегије управљања ризицима, о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите Општине Пландиште 2021-2025., о методологији формирања цене услуге помоћи у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице, о новчаној помоћи студентима прве године мастер и докторских студија са територије Општине Пландиште, о одржавању улица, путева и других јавних површина у зимском периоду, о измени Одлуке о улицама, оптинским и некатегорисаним путевима на територији општине Пландиште, о пијацам као и о одржавању јавних зелених површина.

На наредној седници Скупштине општине Пландиште, одборници ће разматрати и предлог Декларације о улози функције управљања људским ресурсимау Општини Пландиште, предлог Решења о давању сагласности на Одлуку ЈП “Полет“ Пландиште о ценама комуналних услуга и Годишњи програм пословања ЈП “Полет“ Пландиште за 2021. годину.

На дневном реду 5. седнице СО Пландиште је и разматрање Плана и програма рада и Финансијског плана за 2021. годину Културно-образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, Народне библиотеке Пландиште, Дома Здравља „1. октобар“ Пландиште, Центра за социјални рад Пландиште, Основа програмских активности и Финансијског плана Црвеног крста Пландиште за 2021. годину. Такође, одборници ће разматрати и Финансијски  план ОШ “Доситеј Обрадовић“ Пландиште, ОШ “Јован Стерија Поповић“ Велика Греда. ОШ “Јован Јовановић Змај“ Хајдучица и Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2021. годину.

Након тога, на реду је разматрање Плана рада и Финансијског Плана за 2021. годину свих месних заједница Општине Пландиште (13) као и разматрање предлога Рeшења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредог земљишта у државној својини, о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јаавног предузећа, о именовању члана Локалног савета родитеља општине Пландиште, о разрешењу и именовању члана Управног одбора предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште, о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ “Доситеј Обрадовић“ Пландиште.

Scroll to Top