Nova, 59. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za četvrtak, 14.12.2017. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 35 tačaka.

Posle usvajanja zapisnika sa 57 sednice, većnici će prvo utvrđivati Predlog Odluke o izmenma i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2017. godinu (četvrti dopunski budžet).

Nakon toga slede, utvrđivanje Predloga Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2018. godinu, utvrđivanje Predloga Odluke o realizaciji budžeta Opštine Plandište u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu, utvrđivanje Predloga Odluke o platama,dodacima, nakanadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u Opštini Plandište i utvrđivanje Predloga Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Plandište.

Na dnevnom redu je i utvrđivanje Predloga Odluke o objavljivanju akata u „Službenom listu Opštine Plandište“, utvrđivanje Predloga Odluke o dostupnosti javnih informacija o radu organa Opštine Plandište i utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o visini zakupnine za poslovni prostor.

Nakon toga, sledi razmatranja Izveštaja o radu Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za školsku 2016/2017. godinu i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj, Razmatranje Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ za školsku 2017/2018. godinu i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada, Razmatranje Finansijskog plana Predškoske ustanove „Srećno detinjstvo“Plandište za 2018. godinu o utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan.

Većnici će na predstojećoj, 59. sednici Opštinskog veća razmatrati i Program rada i Finansijski plan Narodne biblioteke Plandište za 2018. godinu i utvrđivati Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan , Program rada i Finansijaki plan Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2018. godinu i utvrđivati Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan.

Dnevnim redom je planirano i razmatranje Programa rada i Finasijskog plana za 2018. godinu Doma zdravlja „1.oktobar“ Plandište i Centra za socijalni rad i utvrđivanje Prdloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan ove dve ustanove.

Sledi razmatranje Osnova programskih aktivnosti i Finansijskog plana Crvenog krsta Plandište za 2018. godinu sa Kalendarom aktivnosti i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Osnove programskih aktivnosti i Finansijaki plan.

Na predstojećoj, 59. sednici Opštinskog veća opštine Plandište razmatraće se Finansijaki plan i Plan rada za 2018.godinu i utvrđivanje predloga rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan i Plan rada MZ Plandište, MZ Velika Greda, MZ Hajdučica, MZ Stari Lec, MZ Dužine, MZ Markovićevo, MZ Miletićemo, MZ Banatski Sokolac, MZ Jermenovci, MZ Barice, Mz Margita, Mz Kupinik i MZ Veliki Gaj.

Nakon toga sledi Predlog Rešenja o usvajanju Strategije o upravljanju rizicima za period 2018. – 2020.  Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica a nakon toga i tekuća pitanja.

Kompletan materijal za 59. sednicu Opštinskog veća opštine Plandište možete pogledati ovde.