Nova, 60. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 29.12.2017. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 13 tačaka.

Posle usvajanja zapisnika sa 58. i 59. sednice, većnici će prvo utvrđivati Predlog Rešenja o odobravanju i finansiranju programa u oblasti sporta, Predlog Rešenja o utvrđivanju visine regresiranja troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do mesta škole za period januar-jun 2018. godine, Predlog Rešenja o utvrđivanju visine regresiranja troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji povremeno/vikendom putuju od mesta stanovanja do mesta škole za period januar-jun 2018. godine, Predlog Pravilnika o izmenama Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa koja realizuju organizacije civilnog društva na području opštine Plandište, Predlog Obaveznog sadržaja smernica za predlagače programa/projekata za 2018. godinu i Predlog Zaključka o pokretanju postupka za finansiranje projekata organizacija civilnog društva u opštini Plandište za 2018. godinu.

Većnici će razmatrati i Predlog Pravilnika o izmenama Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama, Predlog Zaključka o pokretanju postupka za finansiranje projekata crkava i verskih zajednica u opštini Plandište za 2018. godinu, Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za raspodelu budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama, Predlog konkursa za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u opštini Plandište za 2018. godinu.

Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica a nakon toga i tekuća pitanja.