Nova, 76. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak,  08.06.2018. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predložene su 32 tačake.

Posle usvajanja zapisnika sa 74. i 75. sednice,  većnici će utvrđivati Predlog Odluke o Završnom računu budžeta Opštine Plandište za 2017. godinu, Predlog Odluke o javnim parkiralištima, Predlog Odluke o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Opštine Plandište,  Predlog Odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja i Predlog Odluke o sahranjivanju i grobljima.

Članovi Veća će na predstojećoj sednici razmatrati i  Predlog Odluke o usvajanju Plana javnog zdravlja u Opštini Plandište za period 2018-2025 godina,  Izveštaj o radu i Izveštaj o finansijskom poslovanju sa godišnjim obračunom Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2017. godinu i utvrđivati  Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Izveštaj o finansijskom poslovanju sa godišnjim obračunom Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2017. godinu,  Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Narodne biblioteke Plandište u 2017. godini i utvrđivati Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Narodne biblioteke Plandište u 2016. Godini i  Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj prihoda i rashoda po završnom računu Kulturno obrazovnog centra “Vuk Karadžić” Plandište za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine i utvrđivati Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj prihoda i rashoda po završnom računu Kulturno obrazovnog centra “Vuk Karadžić” Plandište za period 01.01.2017. do 31.12.2017. godine.

U sazivu 76. sednice Opštinskog veća je i Razmatranje Izvršenja plana rada Doma zdravlja „1. oktobar“ Plandište za period od 01.01.2017.-31.12.2017. i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Izvršenja plana rada Doma zdravlja „1. oktobar“ Plandište za period 01.01.2017. – 31.12.2017,  Razmatranje Narativnog izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad Plandište za 2017. godinu na  prava i usluge koje su finansirane iz budžeta Opštine Plandište i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Narativni izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Centra za socijalni rad Plandište za 2017. godinu na prava i usluge koje su finansirane iz budžeta Opštine Plandište, Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Crvenog krsta Plandište za 2017. godinu i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Crvenog krsta Plandište za 2017. godinu i  Razmatranje Finansijskog izveštaja Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za 2017. godinu i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Predškolske ustavnove „Srećno detinjstvo“ Plandište za 2017. godinu. Sledi 13 tačaka dnevog reda koje se odnose na rad svih mesnih zajednica opštine Plandište, tako da će većnici Razmatrati

Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja MZ Plandište, MZ Velika Greda,MZ Hajdučica, MZ Stari Lec, MZ Dužine, MZ Markovićevo, MZ Miletićevo. MZ Banatski Sokolca, MZ Jermenovci, MZ Barice, MZ Margita, MZ Kupinik i MZ Veliki Gaj  za 2017. godinu i utvrđivati Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj MZ Plandište, MZ Velika Greda,MZ Hajdučica, MZ Stari Lec, MZ Dužine, MZ Markovićevo, MZ Miletićevo. MZ Banatski Sokolca, MZ Jermenovci, MZ Barice, MZ Margita, MZ Kupinik i MZ Veliki Gaj  za 2017. godinu.

Na dnevnom redu 76.sednice Opštinskog veća opštine Plandište su i Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za zdravlje Opštine Plandište, Predlog Rešenja o odobravanju i finansiranju posebnih programa u oblasti sporta za 2018. godinu  i Predlog Zaključka o usvajanju Pete izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2018. godinu.

Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica  a nakon toga i  tekuća pitanja.