Nova, 97. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 08.02.2019. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 15 tačaka.

Posle usvajanja zapisnika sa 94. 95. i 96. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici će prvo utvrđivati Predlog Odluke o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Plandište za 2018. godinu a nako toga i Predlog Rešenja o formiranju Štaba za vanredne situacije opštine Plandište. Predlog Rešenja o obrazovanju i imenovanju Saveta za bezbednost opštine Plandište kao i Predlog Obaveznog sadržaja smernica za predlagače programa/projekata za 2019. godinu.

Na dnevnom redu je i Predlog Zaključka o pokretanju postupka za finansiranje projekata crkava i verskih zajednica u opštini Plandište za 2019. godinu, Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za raspodelu budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama i Predlog Konkursa za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u opštini Plandište za 2019. godinu.

            Nakon toga slede tačke koje se odnose na studente tako da će većnici rzmatrati Predlog Zaključka o raspisivanju Konkursa za novčanu pomoć studentima sa područja opštine Plandište za školsku 2018/2019 godinu koji nisu učestvovali na prethodnom konkursu i Predlog Konkursa za novčanu pomoć studentima sa područja opštine Plandište za školsku 2018/2019 godinu koji nisu učestvovali na prethodnom konkursu.

Članovi Veća će na predstojećoj sednici odlučivati o Predlogu Rešenja o davanju saglasnosti na Program unapređenja dostupnosti zdravstvene zaštite stanovnika opštine Plandište radom logopeda, o Predlogu Izveštaja o korišćenju sredstava budžetskog fonda u 2018. godini – sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Plandište i Predlogu Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Plandište.

            Pretposlednja i poslednja tačka saziva nove 97. sednice Opštinskog veća su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica a nakon toga i tekuća pitanja.