НАЈАВА 97. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 97. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за петак, 08.02.2019. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 15 тачака.

После усвајања записника са 94. 95. и 96. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници ће прво утврђивати Предлог Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2018. годину а нако тога и Предлог Решења о формирању Штаба за ванредне ситуације општине Пландиште. Предлог Решења о образовању и именовању Савета за безбедност општине Пландиште као и Предлог Обавезног садржаја смерница за предлагаче програма/пројеката за 2019. годину.

На дневном реду је и Предлог Закључка о покретању поступка за финансирање пројеката цркава и верских заједница у општини Пландиште за 2019. годину, Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама и Предлог Конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Пландиште за 2019. годину.

            Након тога следе тачке које се односе на студенте тако да ће већници рзматрати Предлог Закључка о расписивању Конкурса за новчану помоћ студентима са подручја општине Пландиште за школску 2018/2019 годину који нису учествовали на претходном конкурсу и Предлог Конкурса за новчану помоћ студентима са подручја општине Пландиште за школску 2018/2019 годину који нису учествовали на претходном конкурсу.

Чланови Већа ће на предстојећој седници одлучивати о Предлогу Решења о давању сагласности на Програм унапређења доступности здравствене заштите становника општине Пландиште радом логопеда, о Предлогу Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда у 2018. години – средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Пландиште и Предлогу Решења о измени Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја општине Пландиште.

            Претпоследња и последња тачка сазива нове 97. седнице Општинског већа су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа питања.

Scroll to Top