U ponedeljak, 28. februara 2022. godine sa početkom u 11 časova, InTER će organizovati prvu po redu radionicu u opštini Plandište u okviru projekta ”Unapređenje dijaloga između organizacija civilnog društva i javnih vlasti kod projekata javno-privatnog partnerstva na lokalnom nivou”.

Na ovom događaju će biti predstavljeni preliminarni nalazi monitoring izveštaja o stepenu uključenosti organizacija civilnog društva u proces planiranja i donošenja odluka u projektima javno-privatnog partnerstva na lokalnom nivou.

Radionica će okupiti predstavnike organizacija civilnog društva iz opštine Plandište, medije, predstavnike lokalne samouprava i druge zainteresovane strane.