Na osnovu člana 14. i člana 15. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik RS“, broj 15/2016, 68/2020 i 136/2020), člana 29. stav 1. tačka 10. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Službeni glasnik RS“, broj 87/2018), Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (“Službeni glasnik RS“, broj 151 od 15. decembra 2020.) i člana 19. Izmene i dopune Pravilnika o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Plandište broj 06-52/2020-II od 13.05.2020. godine, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Plandište na sednici održanoj dana 18.12.2020. godine doneo je Naredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti SOVID-19.

Kompletnu Naredbu možete pogledati OVDE.