Vlada Republike Srbije usvojila je juče, na predlog Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19,  nove mere za suzbijanje epidemije, koje se odnose na predstojeći vikend (13. i 14. mart).

Od ponedeljka, učenici viših razreda osnovnih škola prelaze na onlajn nastavu, dok se za učenike srednjih škola ovaj vid nastave produžava i na narednu sedmicu.

Doneta je odluka da od petka, 12. marta, od 21 čas, do ponedeljka, 15. marta, u 6 sati ujutru, budu zatvoreni svi ugostiteljski objekti (kafići i restorani), sve prodavnice (osim prodavnica prehrambene delatnosti), kozmetički i frizerski saloni, saloni lepote, kladionice, kockarnice, dečje igraonice, teretane, sportski objekti…

U nastavku biće detaljno pobrojani oni objekti na koje se ovo ograničenje rada predstojećeg vikenda ne odnosi i kojima je dozvoljeno da rade i tokom vikenda.

  • Apoteke, ordinacije, laboratorije, stomatološke i veterinarske ordinacije,
  • Trgovinski objekti u kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda,
  • Samostalni maloprodajni objekti u kojima se kupovina obavlja bez ulaska u objekat – kiosci i trafike,
  • Objekti i radnje u kojima se pružaju usluge koje ne zahtevaju dugotrajno prisustvo korisnika i u kojima je kontakt ograničenog trajanja, poput obućara, staklorezaca, krojačkih radnji,
  • Benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva,
  • Restorani i barovi u okviru hotelskih i drugih kategorizovanih smeštaja isključivo za goste koji imaju prijavljen boravak u tom hotelu,
  • Sportski objekti za pripremu i održavanje registrovanih takmičenja u okviru nadležnih nacionalnih sportskih saveza.

Bitne napomene: šalter prodaje hrane u restoranima, kao ni šalter prodaja kafe i pića u lokalima na šetalištima nisu dozvoljene.

Nadležni organi, inspekcijske službe i komunalna policija vršiće strogu kontrolu poštovanja epidemioloških mera tokom vikenda i Vlada Srbije i ovim putem još jednom poziva na poštovanje svih epidemioloških mera i apeluje na ličnu odgovornost svih građana.

Sve mere uvode se radi zaštite zdravlja stanovništva i svođenja socijalnih kontakata na minimum, ali do konačne pobede nad pandemijom potreban je doprinos svih pojedinaca u društvu.

Vakcinacija protiv zarazne bolesti COVID-19 odvijaće se bez prekida, po unapred utvrđenom planu, tako da nove mere ni na koji način ne ugrožavaju proces imunizacije.

Na osnovu člana 29a stav 4, člana 31a stav 11. i člana 53a tač. a) i g) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, br. 15/16, 68/20 i 136/20) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada je donela UREDBU o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 151 od 15. decembra 2020, 152 od 18. decembra 2020, 153 od 21. decembra 2020, 156 od 25. decembra 2020, 158 od 29. decembra 2020, 1 od 11. januara 2021, 17 od 26. februara 2021, 19 od 5. marta 2021, 22 od 12. marta 2021.).

Kompletan tekst Uredbe možete pogledati OVDE.