Obaveštavamo Vas da su usvojeni novi konkursi Razvojnog fonda Vojvodine za 2019. godinu, sa primenom od 01.01.2019. godine.

Pravna lica i preduzetnici mogu aplicirati na sledeće konkurse:

Registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu aplicirati na sledeće konkurse:

Napominjemo da su novi konkursi ostali sa povoljnim uslovima, a posebno ističemo konkurse za turizam kod kojih će Pokrajinski sekretarijat za razvoj privrede i turizma u celosti refundirati kamatu i naknadu za tekuću godinu.