plandiste opstinaOpština Plandište smeštena je na polovini magistralnog puta Zrenjanin –Vršac, na 85 km od prestonice Srbije, na regionalnom putu Plandište, Alibunar, Pančevo, Beograd. Od Novog Sada udaljena je 125 km. Prostire se na 383 kilometra kvadratna jugoistočnog dela Vojvodine.

Njene granice zapljuskuje vode reke Brzave, kanala Dunav Tisa Dunav i Šulhovog i delom je oslonjena na rumunsku granicu. Obiluje obradivim površinama, kanalskim potencijalima, bogatim lovnim terenima, naftnim poljima, dvestogodišnjim parkovima, dvorcima sa kraja 18 i početkom 19 veka.

Demografski gledano spada u red srednje naseljenih opština u kojoj živi 11.336 stanovnika. Plandište, sedište opštine, ima 3.825 stanovnika.

Nacionalna struktura stanovnika je bogata. Na ovim prostorima u uzajamnom uvažavanju živi 20 nacija i etničkih grupa. Srpski, makedonski, mađarski, rumunski, i slovački jezici su ravnopravno u upotrebi u svim državnim institucijama.

Opština Plandište je danas relativno siromašna, ekonomski na relaciji državna-akcionarska-privatna svojina, bez jakih i efikasnih strateških partnera. Kao vojvođanska opština Plandište ima tradiciju evropskog regiona, obrazovanja i stanja svesti da je vekovima u svakom pogledu bila i ostala deo centralne Evrope jer po Napoleonovoj maksimi “politika svake zemlje  u njenoj geografiji”.

Broj stanovnika
Godina popisa Broj stanovnika Razlika u broju
1869 14.294
1880 12.793 – 1.501
1890 15.138 + 2.345
1900 15.513 + 375
1910 16.109 + 596
1921 16.091 + 18
1931 19.097 + 3.006
1948 19.223 + 126
1953 19.530 + 307
1961 19.455 + 75
1971 17.882 – 1.573
1981 16.138 – 1.744
1991 14.581 – 1.557
2002 13.377 – 1.204 (1.045 u inostr.)
2011 11.336 – 2.041
Etnička struktura stanovnika

Od ukupnog broja stanovnika Opštine Srbi čine – 51,76%, Mađari – 11,29%, Makedonci – 9,19%, Rumuni – 6,92%, Slovaci – 5,43%, Romi – 2,48%.

S obzirom na multietnički sastav Opštine, stepen tolerancije u opštini Plandište je izraženiji nego kod neke homogene sredine. Na ovom prostoru pripadnici različitih nacija su već vekovima unazad naučili da se može živeti zajedno.

Višejezičnost je zastupljena u svim institucijama lokalne samouprave kao i u školama i predškolskim ustanovama. U službenoj upotrebi su srpski, mađarski, rumunski, slovački i makedonski jezik.

Starosna struktura stanovnika
Starosna grupa (god) Broj Broj Broj Broj Broj
1971 1981 1991 2002 2011
0-4 1.033 890 757 577  345
5-9 1.191 871 816 693  511
10-14 1.487 918 796 737  559
15-19 1.840 1.100 780 778  642
20-24 1.500 1,174 806 758  594
25-29 982 1.297 888 754  588
30-34 1.191 1.101 1.007 789  651
35-39 1.491 857 1.152 685  690
40-44 1.533 1.097 1.003 989  739
45-49 1.372 1.387 775 1.165  831
50-54 777 1.427 1.023 996  962
55-59 929 1.291 1.224 678  1092
60-64 808 728 1.213 838  895
65-69 715 752 1.005 996  565
70-74 534 552 511 853  627
75 i 79 499 696 833 549  590
80-84 227  325
85 i više 65  130
UKUPNO: 17.882 16.138 14.589 13.377  11.336
Stanovništvo prema polu
Godina Ukupan broj stanovnika Broj muškaraca % Broj žena %
1971 17.882 8.925 49,9 8.957 50,1
1981 16.138 8.001 49,6 8.134 50,4
1991 14.581 7.261 49,8 7.320 50,2
2002 13.377 6.629 49,5 6.748 50,4
2011 11.336 5.682 50,1 5.654 49,9