Produžava se rok za podnošenje prijava po Javnom konkursu za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode  na teritoriji opštine Plandište za 2022. godinu, broj 401-104 /2022-III od 01.07.2022. godine, do 01.08.2022. godine u 15 časova.