OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE PLANDIŠTE, na osnovu člana 63. stav 3. i člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS” br.  36/09 i 88/10 i 14/16), objavljuje obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i odlaganje neopasnog otpada na teritoriji opštine Plandište. Nadležni organ obaveštava javnost, zainteresovane organe i organizacije da je 29.05.2018. godine operater JP „POLET“, ul. Obilićeva br.15, Plandište,  podneo zahtev za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje, transport neopasnog otpada sa teritorije opštine Plandište. Aktivnosti koje gore pomenuti operater preduzima  su sakupljanje, transport, skladištenje i odlaganje neopasnog otpada na teritoriji opštine Plandište. Preduzeće JP „POLET“ poseduje 50 kontejnera od 1,1 m3, 17 kontejnera od 5 m3 , 5 kontejnera od 7 m3 i 2900 kanti. Uređaji za pražnjenje svih vrsta komunalnih posuda su autosmećar i autopodizač. Lokacije sa kojih se vrši sakupljanje su: Plandište, Margita, Barice, Jermenovci, Veliki Gaj, Kupinik, Velika Greda, Hajdučica, Banatski Sokolac, Miletićevo, Markovićevo, Dužine i Stari Lec.

Zainteresovani predstavnici javnosti mogu dostaviti svoja mišljenja i predloge u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja.

Uvid u sadržinu zahteva i podnetu dokumentaciju možete izvršiti svakog radnog dana od 09,00 do 15,00 časova, u Opštinskoj upravi opštine Plandište, kancelariji Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno stambene poslove, inspekcijske poslove i poljoprivredu.