U periodu od 18.09.2018. – 05.10.2018. godine PREDUZEĆE “EKO-SAN” d.o.o Zemun
vršiće SISTEMATSKU DERATIZACIJU
na teritoriji Opštine Plandište

 

Drugi tretman će se vršiti u javnim ustanovama na teritoriji opštine Plandište, zatim na lokalitetima na teritoriji Opštine Plandište, koji obuhvataju kanale na teritoriji urbanog dela opštine, kao i kanalizacioni sistem, odnosno šahtovi (580 komada), postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda naselja Plandišta i Hajdučica, Deponija u Plandištu, vodozahvati u svim naseljenim mestima.

Sistematska deratizacija u količini od 1kg po domaćistvu u svim naseljenim mestima opštine.

Za suzbijanje koristi se biocidni preparat na bazi (Brodifakuma). Preparati se postavljaju u količini i na način da spreče slučajna trovanja ljudi i životinja.

MOLE SE GRAĐANI DA OMOGUĆE NESMETAN RAD EKIPAMA PREDUZEĆA “EKO-SAN” D.O.O I PRUŽE NEOPHODNO RAZUMEVANJE I SARADNJU

Sve informacije mogu se dobiti na brojeve telefona:

064/81-21-142
062/80-98-620