Obaveštava se zainteresovana javnost da je Opštinska uprava opštine Plandište, uradila nacrt integrisane dozvole za operatera „HAJDUČICA“ AD Hajdučica,  ulica Valentova 1, za rad postrojenja farme brojlera i obavljanje aktivnosti uzgoja živine-brojlera, na lokaciji farme Hajdučica k.p. br. 1702 KO Hajdučica, opština Plandište. (broj nacrta rešenja 501-1/2021-02-IV od 18.01.2021. godine).

Uvid u nacrt integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave opštine Plandište, Plandište, ul. Vojvode Putnika 38, kancelarija broj 14, svakog radnog dana od 10-13 časova, ili na sajtu Opštine Plandište www.plandiste-opstina.rs,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na urađen nacrt integrisane dozvole ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 12., stav 6. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Rešenje možete pogledati ovde.