Poljoprivredni proizvođači koji imaju Registrovano poljoprivredno gazdinstvo dozvole za kretanje u vreme policijskog časa dobiju preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dok ostali „mali“ (neregistrovani) poljoprivredni proizvođači mogu se kretati u vremenu od 17 – 20 sati u toku policijskog časa jedino ako se nalaze u registrovanim traktorima i ostaloj poljoprivrednoj mehanizaciji.