Interna revizija obavlja poslove operativnog planiranja, organizovanja, sprovođenja i izveštavanja o rezultatima interne revizije, svih organizacionih delova Opštine Plandište, svih programa, aktivnosti i procesa u nadležnosti Opštine uključujući i revizije korišćenja sredstava Evropske unije, primenjujući propise Republike Srbije, standarde interne revizije, kodeks strukovne etike internih revizora i najbolju strukovnu praksu; vrši druge poslove i zadatke iz delokruga interne revizije.

 

Related image   Interni revizor: Sofija Trbojević, dipl. ekonomista

   Telefon: 013/862-166
   Faks: 013/861-134
   E-pošta: sofija.trbojevic@plandiste-opstina.rs