ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 14/2018 – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ОДЕЉЕЊЕ У МАРГИТИ

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку услуга: „ИЗРАДА  ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ЗА  ИЗГРАДЊУ ФИСКУЛТУРНЕ  САЛЕ  ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ  „ДОСИТЕЈ  ОБРАДОВИЋ“ ОДЕЉЕЊЕ У МАРГИТИ“.

Позив за достављање понуда можете преузети  овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете погледати овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Scroll to Top