Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište (u daljem tekstu: Naručilac- korisnik budžetskih sredstava), poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku usluga: „IZRADA  TEHNIČKE DOKUMENTACIJE  ZA  IZGRADNJU FISKULTURNE  SALE  OSNOVNE  ŠKOLE  „DOSITEJ  OBRADOVIĆ“ ODELJENJE U MARGITI“.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti  ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.