Na osnovu čl. 32. i 53. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode Putnika br. 38, Plandište (u daljem tekstu: Naručilac) poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu  za Javnu nabavku br. 3/2019 čiji je predmet Nabavka radova na rekonstrukciji objekta Osnovne škole „Dositej Obradović“ – Odeljenje u Velikom Gaju.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.

Odluku o izmeni Ugovora možete preuzeti ovde.

Odluku o izmeni Ugovora možete preuzeti ovde.

Odluku o izmeni Ugovora možete preuzeti ovde.