ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3/2019 – РЕКОНСТРУКЦИЈA ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ – ОДЕЉЕЊЕ У ВЕЛИКОМ ГАЈУ

На основу чл. 32. и 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да поднесу писану понуду  за Јавну набавку бр. 3/2019 чији је предмет Набавка радова на реконструкцији објекта Основне школе „Доситеј Обрадовић“ – Одељење у Великом Гају.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Одлуку о измени Уговора можете преузети овде.

Одлуку о измени Уговора можете преузети овде.

Одлуку о измени Уговора можете преузети овде.

Scroll to Top