Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38,  Plandište, poziva  ponuđače da  podnesu pisanu ponudu  za  javnu nabavku male vrednosti dobara „NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE OPŠTINSKE UPRAVE PLANDIŠTE“. Predmetna javna nabavka sprovodi se u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati ovde.