Predmet javne nabavke br 39/2017 je izbor privatnog partnera i dodela javnog ugovora o javno – privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije za vršenje usluga REKONSTRUKCIJU, RACIONALIZACIJU I ODRŽAVANJE DELA SISTEMA JAVNOG OSVETLJENJA U NASELJIMA OPŠTINE PLANDIŠTE.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Prilog uz Konkursnu dokumentaciju možete pogledati ovde.

Odgovore na pitanja možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Izmenjen i prečišćen tekst Konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Odgovore na pitanja možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati ovde.