Na osnovu čl. 32. i 53. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode Putnika br. 38, Plandište, (u daljem tekstu: Naručilac) poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za Javnu nabavku br. 40/2017 čiji je predmet Nabavka radova na rekonstrukciji objekta Doma za duševno obolela lica „1. Oktobar“ u Starom Lecu.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti  ovde.

Šemu stolarije možete pogledati ovde.

Odgovore na pitanja možete preuzeti ovde.

Odgovore na pitanja možete preuzeti ovde.

Odgovore na pitanja možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Odgovore na pitanja možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.

Odluku o izmeni Ugovora možete pogledati ovde.