Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište (u  daljem  tekstu:  Naručilac- korisnik  budžetskih  sredstava), poziva  ponuđače da  podnesu pisanu ponudu  za  javnu nabavku male vrednosti dobara „NABAVKA USLUGA ANALIZE POLENA NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE“.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti  ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje Ponuda možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o izmeni Konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.