Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište (u  daljem  tekstu:  Naručilac- korisnik  budžetskih  sredstava), poziva  ponuđače da  podnesu pisanu ponudu  za  javnu nabavku male vrednosti dobara „NABAVKA I POSTAVLJANJE VIDEO NADZORA U OSNOVNOJ ŠKOLI „JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“ U HAJDUČICI“.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti  ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odgovore na dodatna pitanja možete pogledati ovde.

Odgovore na dodatna pitanja možete pogledati  ovde.

Izmenu Konkursne dokumentacije možete pogledati ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati ovde.