RANG LISTA KANDIDATA koji se pozivaju na testiranje i razgovor i DOKUMENTACIJA koju je potrebno predati prilikom dolaska na testiranje i razgovor.