Na osnovu Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (“Službeni glasnik RS“, broj 66 od 07. maja 2020. godine, 93 od 01. jula 2020. godine i 03. jula 2020. godine), člana 29. stav 1. tačka 10. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Službeni glasnik RS“, broj 87/2018) i člana 19. Pravilnika o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Plandište broj: 06-52/2020-II od 13.05.2020. godine, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Plandište je na sedici održanoj dana 10.07.2020. godine doneo Naredbu o primeni  posebnih mera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.

Tekst Naredbe možete pogledati OVDE.