Na sednici Vlade Republike Srbije koja je održana 11. maja 2017. godine usvojen je program podrške sprovođenja mera ravnomernog regionalnog razvoja Republike Srbije, kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za osnivanje novih zadruga i investicione projekte postojećih zadruga u 2017. godini.

U skladu sa Odlukom, a radi realizacije Programa, 27. aprila 2018. godine u 11,30 časova održaće se sastanak na temu Realizacija usvojenog programa u Južnobanatskom okrugu i uloga lokalne samouprave u njegovom sprovođenju.

Sastanku prisustvovati ministar za reginalni razvoj, gospodin Milan Krkobabić sa svojim saradnicima, član Odbora za selo Srpske akademije nauke i umetnosti, Branislav Gulan, načelnica Južnobanatskog upravnog okruga, Danijela Lončar, predstavnici opština sa teritorije južnobanatskog okruga, predstavnici zadružnih zadruga.