Na osnovu Zakona o javnim nabavkama Opština Plandište, upućuje Poziv za podnošenje ponude u otvorenom postupku: Suzbijanje larvi i odraslih formi komaraca, krpelja i sistemska deratizacija na teritoriji opštine Plandište radi zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od dve godine.

Kompletnu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli okvirnog sporazuma možete preuzeti ovde. 

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma možete preuzeti ovde. 

Obaveštenje o pojedinačnom Ugovoru možete preuzeti ovde.