Na osnovu člana 5. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za dodelu novčanih nagrada najboljim studentima sa teritorije opštine Plandište za školsku 2021/2022 godinu broj 110-3/2022-03-IV od 28.02.2022.godine i Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za dodelu novčanih nagrada najboljim studentima sa teritorije opštine Plandište za školsku 2021/2022 godinu broj: 110-8/2022-03-IV od 31.05.2022. godine, Komisija za izbor najboljih studenata sa teritorije opštine Plandište na sednici održanoj dana 21.06.2022. utvrdila je Predlog liste kandidata – najboljih studenata.

Predlog liste kandidata – najboljih studenata možete preuzeti ovde.