Industrija Industrija predstavlja drugu najznačajniju privrednu granu u opštini Plandište. U industrijskoj proizvodnji najzastupljenije su: prehrambena, tekstilna i prerada plastičnih masa.

Potencijali opštine Plandište, u oblasti industrije, temelje se prvenstveno na raspoloživim prirodnim resursima, pri čemu je osnovni razvojni prioritet dinamiziranje prerađivačke industrije, a naročito prehrambene (prvenstveno zahvaljujući bogatoj sirovinskoj osnovi) i afirmacija opštine Plandište kao proizvođača zdrave hrane.

Dinamičniji razvoj industrije treba zasnivati na tehnološkom, ekonomskom i vlasničkom prestruktuiranju, visokoj finalizaciji proizvodnje i obezbeđenju uslova za otvaranje malih i srednjih preduzeća (manjih prerađivačkih kapaciteta viših faza prerade).

Prehrambena industrija

Prehrambena industrija u Opštini je zastupljena kroz preradu žitarica i proizvodnju proizvoda za ljudsku i stočnu ishranu, kao i kroz preradu pilećeg mesa, a u manjoj količini preradu svinjskog mesa u privatnoj klanici u Jermenovcima.

D.O.O. „Vindija“ Lajkovac

VindijaŠto se tiče pilećeg mesa, organizovana proizvodnja je zastupljena preko firme d.o.o. „Vindija“ Lajkovac, sa predstavništvom u Plandištu, koja se bavi proizvodnjom i preradom živinskog mesa. Fabrika se prostire na 7.000 m² a fabrički krug zauzima 55.000 m² i ima svoje farme u Plandištu i Velikoj Gredi i sopstvenu modernu klanicu. Poseduje HACCP standard i sertifikat za izvoz u zemlje EU. Godišnje se proizvede 3.000 tona živinskih proizvoda. U ovoj fabrici je u 2013. god. investirano oko 3 miliona EUR i otvoren je novi pogon gde je uposleno oko 50 novih radnika. U narednom periodu planira se proširenje kapaciteta pa će biti mogućnosti za zapošljavanje novih radnika.

 

Mlin d.o.o. „1. Oktobar“ Plandište

Silos Plandište

Značajno je spomenuti mlin d.o.o. „1. Oktobar“ Plandište, kapaciteta 70 tona pšeničnog brašna, pekara 14.000 vekni hleba i podno skladište kapaciteta 3.000 tona uvrećene robe. Mlin sarađuje sa svim individualnim proizvođačima.

 

 

Mlin „Napredak“ A.D. Velika Greda

Silos Velika Greda

Mlin „Napredak“ A.D. Velika Greda vrši otkup, skladištenje, mlevenje žitarica, plasman i prodaju stočnog griza, distribuciju pekarskih proizvoda i sarađuje sa individualnim proizvođačima.

Tekstilna industrija

D.o.o. „Jasmil“ Arilje 

Tradicija, nekada jake i moćne tekstile industruje u Plandištu čiji je sinonim bio Planteks se nastavlja. Od pre četiri godine u Plandištu uspešno posluje pogon tekstilnog preduzeća „Jasmil“ Arilje koji je na tržištu prepoznatljiv po kvalitetnim proizvodima i brendu Extreme Intimo“. U asortimanu proizvoda imaju muški, ženski, dečiji i bebi spavaći program, veš i kupaće kostime.

D.o.o „Pantović“ Užice

Posluje od 1. marta 2017. godine u pogonima dorade, nekadašnjeg Planteksa. Ova tekstilna firma proizvodi materijale, od tkanja do farbanja i konačne obrade, isključivo za sportsku odeću. D.o.o „Pantović“ ima i svoj prepoznatljiv brend „Temperature fashion“.

D.o.o „Zoneti“ Plandište 

Tekstilna firma koja kontinuirano radi više od dvadest godina, nastala nakon privatizacije fabrike tekstila “Planteks”. Sedište firme je u Plandištu. Od osnivanja do danas, u najvećoj meri, “Zoneti” uspešno radi poslove za velike italijanske brendove u oblasti spavaćeg programa i veša. Zoneti je kreirao i svoje originalne proizvode.

Industrija plastične mase

Industrija plastične mase trenutno je zastupljena kroz reciklažu plastičnih masa i u manjoj meri kroz proizvodnju plastične ambalaže, sve u privatnim firmama. Firme su u Plandištu, Jermenovcima, Velikoj Gredi. U Velikoj Gredi postoji privatno preduzeće koje se bavi proizvodnjom fleksibilne višeslojne ambalaže i manjim delom kartonske ambalaže za poznatog kupca.

Unisol Group d.o.o. „PackSol“ Plandište

Pack Sol

Opština Plandište je bila prepznatljiva i po industriji plastičnih masa i firmi „Bantplast“ Plandište iz čijih proizvoda su i putnici JAT-a dobijali svoje obroke. Od pre dve godine, njihov naslednik je Unisol Group, odnosno firma „PackSol“ koja će u Plandištu proizvoditi koekstrudiranu foliju od polipropilena, polistirena i pet-a kao i termoformiranu ambalažu za konditorsku industiju, ulja i mlekarsku industriju. U programu d.o.o. „PackSol“ Plandište je i štampana plastična ambalaža.