Opština Plandište je poljoprivredna opština koja je u najvećoj meri vezana za proizvodnju u poljoprivrednom sektoru. Ukupna teritorija opštine Plandište iznosi 383,13 km2 ili 38.313,9 ha.

Na poljoprivredno zemljište otpada 34.643,5720 ha ili 90,42 %, a na nepoljoprivredno zemljište otpada 3.670,33 ha, tj. 9,58 % ukupne površine teritorije Opštine.

Obradivo poljoprivredno zemljište zauzima 31.863,39 ha, tj. 91,97 %, a neobradivo poljoprivredno zemljište zauzima 2.780,18 ha ili  8,03 % od ukupnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Plandište.

Od obradivog poljoprivrednog zemljišta najzastupljenije su njive sa 31.484,75 ha i one čine čak 98,81 % obradivog ili 91,97 % ukupnog poljoprivrednog zemljišta.

Od neobradivog poljoprivrednog zemljišta najzastupljeniji su pašnjaci sa 2.432,03 ha i oni čine čak 87,48 % neobradivog ili 7,02 % ukupnog poljoprivrednog zemljišta.

Šume i šumsko zemljište na teritoriji opštine Plandište prostiru se na 167 ha.

Na teritoriji opštine Plandište zastupljeno je zemljište od prve do sedme bonitetske klase.

Najzastupljenije je zemljište četvrte klase sa 10.771,20 ha, tj. 31,34 %, zatim sledi zemljište treće klase sa 9.705,77 ha, tj. 28,24 %, druge klase 6.690,07 ha, tj. 19,46 %, itd.

Podna skladišta postoje u svakom naseljenom mestu u opštini Plandište, različitih su kapaciteta i sva su u privatnom vlasništvu, izuzev podnog skladišta u Velikoj Gredi koje je u vlasništvu železnica Srbije i nalazi se tik uz kolosek u železničkoj stanici.

Ukupni kapacitet svih podnih skladišta na teritoriji Opštine je oko 50.000 tona, a kapaciteti silosa su oko 31.000 tona. Skladišteni kapacitet za zamrzavanje voća, povrća i mesa nalazi se u Velikoj Gredi i kapaciteta je 5.000 tona. Nažalost, hladnjača trenutno ne radi pošto je u stečaju.

Potencijali

Cilj je da se u najskorijoj budućnosti pomogne da postojeći prerađivački kapaciteti dostignu svoju optimalnu ispunjenost u pogledu raspoloživih kapaciteta. Time bi se došlo do apsorpcije velike količine ratarskih proizvoda i mogućeg zapošljavanja određenog broja seoskog stanovništva, a takođe bi se otvorile mogućnosti za razvoj malih i srednjih preduzeća koja bi bila deo jednog sistema sa određenim sigurnostima.

Kao preduslov za uspešnu i rentabilnu poljoprivrednu proizvodnju, u budućnosti treba maksimalno koristiti potencijal i mogućnost koju pruža dostupnost hidrosistemu Dunav – Tisa – Dunav. U narednom periodu sa promenom setvene strukture i inteziviranjem poljoprivredne proizvodnje nametnuće se neminovnost izgradnje novih i rekonstrukcija postojećih zalivnih sistema.

Trenutno se na teritoriji opštine Plandište navodnjava svega 2,5 % obradivog poljoprivrednog zemljišta.

Treba raditi na proizvodnji zdrave hrane koja će biti vrlo tražena u budućnosti i iskoristiti blizinu granice koja je potencijal za razvoj međunarodne saradnje u svim vidovima.