InvesticijeSistem električne energije, gasifikacije i vodosnabdevanja je na zadovoljavajućem nivou.

Na teritoriji opštine Plandište se nalazi 127.577 km srednjenaponske vazdušne mreže i 8.396 km srednjenaponske kablovske mreže.

Opština Plandište snabdeva se prirodnim gasom preko magistralnog gasovoda MG-01 i razvodnog gasovoda RG-01-19, navedeni gasovodi vezani su za gasovodni sistem JP „Srbijagas-a“.

Na teritoriji Opštine izgrađena je distributivna gasna mreža i prateći gasovodni objekti (MRS i PP šahte). Distribuciju gasa na teritoriji opštine Plandište vrši JP „Polet“ Plandište. Gasifikacija je izvršena u svim naseljenim mestima opštine Plandište.

Ukupna dužina vodovodne mreže na teritoriji opštine je 131,57 km.

Svako naselje ima izgrađene separatne sisteme za snabdevanje vodom, osim naselja Veliki Gaj i Kupinik koji koriste zajedničko izvorište.

U naselju Plandište postoji izgrađen vodotoranj za snabdevanje naselja vodom kapaciteta 350 m3, a u samoj Opštini ima i 18 bunara različitih kapaciteta.

Telekomunikaciona infrastruktura je na zadovoljavajućem nivou i rasprostranjena je wireless internet mreža.

Opština Plandište ima četiri Industrijske zone koje možete pogledati ovde.

Još jedna povoljnost za potencijalne investitore su i cene nepokretnosti koje možete pogledati ovde.

Ključni razlozi za invenstiranje u Plandište
 • Velike površine obradivog poljoprivrednog zemljišta;
 • Sirovinska baza u poljoprivredi i kapaciteti;
 • Obučena radna snaga u poljoprivredi, tekstilnoj industriji, naftonoj industriji, industriji polimera, prerađivačkom industrijom (tradicionalno bavljenje ratarskom proizvodnjom);
 • Interna infrastruktura (sva naseljena mesta povezana su gasnom i telekomunikacionom infrastrukturom);
 • Poljoprivreda sa prehrambenom i klaničnom industrijom;
 • Prirodni resursi: zemljište, nafta, prirodni gas, termalne vode, vetar;
 • Dostupnost hidrosistemu DTD;
 • Dobro očuvana životna sredina;
 • Bogato nasleđe u vidu parkova i dvoraca;
 • Razvijen lovni i riblolvni turizam;
 • Regionalna i prekogranična saradnja (privreda, turizam…).

Investicije