U postupku pripreme Odluke o budžetu opštine Plandište za 2022. godinu opština Plandište sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Plandište za 2022. godinu. Javna rasprava o Nacrtu Odluke održaće se od 19.11.2021. godine do 03.12.2021. godine.

Program Javne rasprave možete preuzeti ovde.

Zaključak o organizovanju Javne rasprave možete preuzeti ovde.

Nacrt Odluke o budžetu za 2022. godinu možete preuzeti ovde.