Na osnovu čl. 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 – dr. zakoni i 44/2018 – dr.zakon), člana 9. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni  glasnik  RS“,  br.  16/2018),    člana  59.  Statuta  Opštine  Plandište  („Sl.  list Opštine Plandište“, br. 30/2018), Odluke o postupku dodele i kontrole programa/projekata ili nedostajućig dela sredstava za finansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja („Sl.list opštine Plandište“, br. 5/2021) člana 8. Odluke o budžetu opštine Plandište  za  2022.  godinu („Sl.  list  Opštine  Plandište“,    br.  6/2022),  Javnog Konkursa za podsticanje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju organizacije civilnog  društva  na  području  opštine  Plandište  za  2021.  godinu  br.  401-90/2022-II od 13.05.2022. godine i Zapisnika Komisije za sprovođenje postupka dodele bespovratnih finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva br. 06-116/2022-IV,   Predsednik opštine Plandište dana 26.07.2022. godine, donosi Rešenje o finansiranju i sufinansiranju programa/projekata od javnog interesa koja realizuju organizacije civilnog društva na području opštine Plandište za 2022. godinu.

Kompletno Rešenje možete pogledati ovde.