Na osnovu člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/2016 – autentično tumačenje), člana 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2016 i 8/2017), člana 59. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, br. 30/2018), Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Plandište u 2022. godini br. 401-22/2022-II od 01.03.2022. godine i Predloga o raspodeli sredstava sa obrazloženjem stručne komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja podnetih na Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Plandište u 2022. godini br. 401-67/2022-II od 26.04.2022. godine, Predsednik opštine Plandište, doneo je Rešenje  o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Plandište u 2022. godini.

Kompletno Rešenje možete preuezeti ovde.