Obaveštavamo Vas da će, Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju EKO-SAN PLUS D.O.O. izvršiti suzbijanje krpelja na teritoriji Opštine Plandište. Tretman će se izvesti dana 29.04.2022. godine, ukoliko se steknu povoljni meteorološki uslovi.

Suzbijanje će biti izvedeno preko dana u periodu 10.00 do 17.00 časova uređajima sa zemlje. Za tretman suzbijanja krpelja koristiće se preparat IGEBA U15-HDM  na bazi Lambda-Cihalotrina, koji će se koristiti u propisanoj dozi koja nije opasna za ljude, domaće životinje i ostali živi svet. Tretman će se izvesti na javnim zelenim površinama: parkovi, površine oko domova kulture, škola i drugi pristupačni lokaliteti na teritoriji Plandišta i naseljenih mesta.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE PLANDIŠTE