Danas (četvrtak, 03. januara 2019. godine) u sali Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište, predsednik Opštine Plandište Jovan Repac svečano je potpisao i uručio Ugovore o dodeli novčane pomoći studentima prve godine studija sa teritorije opštine Plandište.

Na uručenju Ugovora je bilo prisutno 28 studenata, dva studenta su zbog obaveza Ugovore potpisali krajem prošle godine a jedan student će ovih dana doći u Opštinu jer je zbog obaveza na Fakultetu bio sprečen da danas potpiše Ugovor o dodeli novčane pomoći.

            Ovakav vid podsticaja i pomoći studentia prve godine osnovih studija na državnim fakultetima, Opština praktikuje već duže vreme. Ove godine novčanu pomoć su dobili sledeći studenti: iz Plandišta, Jelana Stefnovski (Ekonomski fakultet Subotica), Marija Marković (filozofski fakultet Novi Sad), Ivan Jovanović (Fakultet muzičke umetnosti Beograd), Željana Risteski (Učiteljski fakultet u Vršcu), Nađa Ćorda (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Novi Sad), Željana Višić (Filološki fakultet Beograd), Jovana Kerkez (Filološki fakultet Beograd), Gabrijela Kovač (Ekonomski fakultet Beograd), Ema Teči (Medicinski fakultet Novi Sad), Igor Dimitrijević (Tehnološki fakultet Novi Sad), Borislav Belajić (Filološko-umetnički fakultet Kragujevac), Maja Borojević (Vojna akademija Beograd), Nevena Grozdanovski (Filozofski fakultet Novi Sad), Marina Drljača (Ekonomski fakultet Subotica), Teodora Despotovski (Prirodno matetmatički fakultet Novi Sad), Mia Milošević (Fakultet tehničkih nauka Novi Sad), Lana Pavlica (Prirodno matematički fakultet Novi Sad) i Elena Stojkovski (Fakultet tehničkih nauka Novi Sad), Sara Lazić iz Starog Leca (Pravni fakultet Novi Sad), Ljiljana Bajičić (Učiteljski fakultet) i Jelena Stoiljković (Visoka tehnička škola strukovnih studija Zrenjanin) iz Margite, Radovan Marković iz Miletićeva (Fakultet tehničkih nauka Novi Sad), Tijana Mudrić iz Markovićeva (Poljoprivredni fakultet Novi Sad), Jelena Kerkez iz Miletićeva (Ekonomski fakultet Subotica), Slađana Obradović (Filozofski fakultet Novi Sad) i Vukašin Selaković (Fakultet tehničkih nauka Novi Sad) iz Banatskog Sokolca, Jelena Pandurov (Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd), Ivan Savkov (Tehnički fakultet Zrenjanin) i Nenad Ristić (Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd) iz Velikog Gaja, Momir Pešić iz Velike Grede i Andrijana Melih iz Hajdučice (Fakultet tehničkih nauka Novi Sad).