U OŠ “Dositej Obradović“ Plandište, najvećoj na teritoriji opštine Plandište sa područnim odeljenjeima, ove godine je u 8. razredu bio 47 učenika. Sa odličnim uspehom je godinu završilo 18 učenika od koji je 8 učenika Vukovaca. Nosioci Vukove diplome u OŠ “Dositej Obradović“ su: Teodora Pasku, Aleksandar Nedimović Klipa, Emilija Sekulić, Nina Glamočlija, Milica Bekić, Anabela Ivanovski, Tamara Majkić i Sara Milošević.

Učenik generacije je Aleksandar Nedimović Klipa.

U OŠ ”Jovan Sterija Popović“ u Velikoj Gredi je ove godine bilo je 16 učenika osmog razreda. Sa odličnim uspehom je razred završilo 5 učenika. Nosioci Vukove diplome su: Sara Dević, Sara Pavković i Anđela Mrkela.

Učenik generacije u ovoj školi je Sara Dević.

U OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“ u Hajdučici u 8. razredu ukupno je bilo 8 učenika. Odličnih učenika je bilo 3. Nosilac „Vukove diplome“ je Luka Teči koji je ujedno i učenik generacije.

Učenik generacije u ovoj školi je Luka Teči.