Na osnovu člana 29a stav 4, člana 31a stav 11. i člana 53a tač. a) i g) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik RS“, broj 15/2016, 68/2020 i 136/2020) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS“, broj 55/2005, 71/2005 – ispravka, 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – US, 72/2012, 7/2014 – US, 44/2014 i 30/2018 – dr. zakon), Vlada Republike Srbije je dana 16.06.2021. godine donela Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

Kompletan tekst Uredbe možete pogledati OVDE.