Na osnovu člana 29a stav 4, člana 31a stav 11. i člana 53a tač. a) i g) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, br. 15/16, 68/20 i 136/20) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi UREDBU o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 151 od 15. decembra 2020, 152 od 18. decembra 2020, 153 od 21. decembra 2020,  156 od 25. decembra 2020, 158 od 29. decembra 2020, 1 od 11. januara 2021, 17 od 26. februara 2021.).

Član 14a*

Dana 27. i 28. februara 2021. godine, radno vreme objekata u kojima se obavljaju sledeće delatnosti, i to:*

1) u oblasti trgovine na malo, neprehrambenim proizvodima (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta);*

2) u oblasti ugostiteljstva, pružanja usluga koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi, noćni klubovi i sl.);*

3) u oblasti trgovine na malo, pružanja usluga u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja ta delatnost (tržni centri, pijace i sl.);*

4) u oblasti kulture, kada se podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom zatvorenom prostoru izuzev pozorišta (bioskopi, muzeji, galerije);*

5) u oblasti priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.);*

6) u oblasti sporta, kada se podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom usluge, izuzev onih objekata u kojima se održavaju već zakazana takmičenja, (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.),* ograničava se tako da ti objekti mogu raditi od 06.00 časova do 14.00 časova.*

Radno vreme u objektima u kojima se obavljaju delatnosti u oblasti trgovine na malo prehrambenim proizvodima (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta) i pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote), ograničava se tako da ti objekti mogu raditi od 06.00 časova do 20.00 časova.*

Radno vreme objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost koji se nalaze u zimskim turističkim centrima u okviru hotela ili drugog kategorizovanog ili nekaterizovanog smeštajnog objekta, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja, ograničava se tako da ti objekti mogu raditi od 06.00 časova do 22.00 časa.*

U toku radnog vremena iz stava 1. ovog člana u objektima u kojima se pružaju usluge u oblasti ugostiteljstva koji se nalaze u zimskim turističkim centrima posluživanje hrane i pića dozvoljeno je u otvorenom delu objekta (bašta i sl.).*

Od ograničenja radnog vremena iz st. 1–3. ovog člana izuzimaju se:*

1) apoteke (uključujući i one u kojima se vrši promet robe namenjen za životinje ili poljoprivredu), izuzev onih apoteka koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač ne može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine;*

2) benzinske pumpe, u obavljanju delatnosti prodaje goriva;*

3) trgovinski, ugostiteljski i drugi objekti koji vrše dostavu hrane;*

4) ordinacije i laboratorije u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarske ordinacije i laboratorije, odnosno druge zdravstvene ustanove u privatnoj i javnoj svojini.*

*Službeni glasnik RS, broj 17/2021

Kompletan tekst Uredbe možete pogledati OVDE.