Lokalna samouprava, pre svega, treba da bude na usluzi građanima, efikasna i transparentna.  Složenost procedura, gužva, čekanje u redu, neljubaznost pojedinih službenika, zastarelost postojećih metoda izdavanja dokumenata je problem sa kojim se suočavaju sve uprave u Srbiji.

U cilju unapređenja rada lokalne samouprave, pre svega u pružanju usluga, Opštinska uprava je počela da se otvara prema onima zbog kojih i postoji, prema građanima.

Opštinska uprava Plandište i pored teškog nasleđa, koji se ogleda i u pogrešno vođenoj kadrovskoj politici, čini sve kako bi građane informisala na vreme, procedure učinila bar jasnijim, a tamo gde je moguće i jednostavnijim, smanjila čekanja, povećala ljubaznost administrativnih radnika…

Usvajanje Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera i Kodeks ponašanja službenika i nameštenika opštine Plandište, ubacivanje matičnih knjiga u elektroniski oblik, stalna obuka zaposelnih, uređenje prostorija, klimatizacija, izrada ovog sajta, deo su aktivnosti u nizu.

Na jednom mestu, ovde, objedinjene su sve usluge namenjene građanima. U njima građanim mogu dobiti sve neophodne informacije o nadležnostima i radu uprave, odnosno, to je svojevrstan putokaz po principu „sve na jednom mestu“.