Ovde možete dobiti potrebne informacije koje se odnose na ostvarivanje prava koje se odnose na:


Kontakt:

Dragana Mandić

Telefon: 013/862-250
Faks: 013/861-134
Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00
Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište
E-mail: dragana.mandic@plandiste-opstina.rs